Jerzy Królikowski

Jeszcze kilka komend

Czasami warto byłoby dodać kilka poleceń do standardowego menu, dostępnego po naciśnięciu prawego przycisku myszy. Da się to zrobić - i to całkiem łatwo

Wprost do ustawień

Aby szybko odwoływać się do określonego pliku, zawsze możemy utworzyć skrót do niego i umieścić go na Pulpicie Windows. Jednak czasami lepszym rozwiązaniem jest umieszczenie takiego skrótu w Polu systemowym obok ikonki zegara.