Jerzy Naumann

Strzeż się bankiera!

Czy utrata karty płatniczej jest równoznaczna ze stratami finansowymi? Niekoniecznie. Wiele zależy od postawy banku, a właściwie od naszej stanowczości wobec pracowników banku.