Lidia Papierowska

Dobre, bo Wielkopolskie

Krótki test kolejnego programu przeznaczonego dla małych i średnich firm, a obsługującego ruch papierów księgowych w firmie

Badanie pieniądza

Krótki test programu, który pomaga ekonomistom ocenić wyniki finansowe firmy; może zastąpić żmudne przekopywanie papierzysk a dla firm konsultingowych może być nielada udogodnieniem