Łukasz Komsta

Oglądać czymkolwiek

Użytkownicy Sieci zawsze używali różnych przeglądarek WWW. Wynika to z samej filozofii języka HTML, który nie narzuca żadnego oprogramowania klienckiego. Jednak coraz częściej spotyka się w Sieci strony, z których nie sposób korzystać, jeśli dysponuje się tylko przeglądarką tekstową, taką jak Lynx.

Komputer i radio

Łaczność z Internetem można uzyskać jeszcze w jeden sposób, a mianowicie korzystając z połączeń krótkofalarskich