Maciej Kuś

Wieści z satelity

Krótki test odbiornika satelitarnego, niestety charakteryzującego się nie najlepszymi parametrami