Mariusz Dziuban

Boso, ale legalnie

Komu służą antypirackie akcje skierowane przeciwko użytkownikom domowym? Z pewnością nie edukacji społecznej w zakresie technologii IT ani nie zmniejszaniu dystansu technologicznego Polski do reszty Europy