Marta Bartnicka

Jak informatyk z polonistą

Jeśli nie rozumiesz tekstu informatycznego, to prawdopodobnie dlatego, że jego autor, informatyk, nie mógł się dogadać z korektorem-polonistą. Tymczasem nie ma tekstów trudnych, są tylko źle zredagowane