Michał Gruda

Sieciowe gięcie

Strony WWW w roli interfejsu aplikacji sieciowych miały kilka wad (m.in. konieczność przeładowywania ich zawartości po kliknięciu myszką). Macromedia Flex pozwala tworzyć programy internetowe bez tej wady