Michał Krasoń

Menu kontekstowe Windows 2000/XP

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w oknie Eksploratora Windows i zaznaczeniu pozycji Nowy ukazuje nam się lista typów plików, spośród których pewnie nie wszystkie są nam potrzebne