Mira Horudko

Czas wymagań

Krótki opis multimedialnej aplikacji należącej do działu programów uczących nasz rodzimy język

W małym miasteczku…

Krótki opis multimedialnego programu do nauki języka dla początkujących amatorów, jakimi niewątpliwie są dzieci

Historiażółtej

Krótki test krążka CD przeznaczonego dla młodszych - niestety autorzy nie ustrzegli się grubszych błędów

Zakodowało się

Krótki test bardzo przydatnej bazy danych zawierającej spis kodów pocztowych