Paweł Fałda

Wprost do ustawień

Jak z poziomu własnej aplikacji uruchamiać systemowe narzędzia administracyjne? Należy odwołać się do odpowiednich plików z rozszerzeniem CPL.

Nie ma mnie!

Aby zablokować dostęp do wybranych napędów dysków wystarczy skorzystać z konsoli administratora Windows. Ale pewien zabieg pozwoli nam na ukrycie ikon napędów.