Paweł Hanczar

Robota dla piłkarza

Komputery stanowiły o rewolucji technicznej XX wieku, czy taką rewolucję w XXI spowodują roboty?