Paweł Leszek

Powrót do źródeł

Ciekawe, czy w przyszłości większość programów będzie dostępna na zasadzie open source?

Ponad podziałami

Macintoshe obecnie mogą pracować w sieciach lokalnych na równi z innymi systemami, tj: Linux, Windows NT, czy NetWare 4.1x