Paweł Łukasiak

Dziś możesz więcej!

Darmowy OpenOffice mimo coraz większych możliwości i wprowadzania kolejnych narzędzi (tym razem jest to baza danych) ciągle pozostaje w cieniu pakietu Microsoftu. Sprawdźmy, w jakim stopniu edycja 2.0 tego zestawu zbliża się funkcjonalnością do komercyjnego konkurenta