Paweł Misiak

Zarzucanie sieci

Porównanie kilku największych sieciowych systemów operacyjnych

Dyski jak na dłoni

Im bardziej dyski są duże, tym bardziej zależy nam by je racjonalnie wykorzystywać, na pewno pomogą nam w tym opisane narzędzia