Paweł Wimmer

Zaprezentuj się dobrze!

Tworzenie multimedialnych prezentacji w środowisku Windows to już nie tylko PowerPoint. Zadanie to możemy powierzyć bardziej rozbudowanej aplikacji - Microsoft Producer.