Piotr Ablewski

Szkoła Nowych Technologii

Nowy program Microsoft i WSiP dla szkół średnich. Szkolenia dla uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół - nowe technologie wkraczają do szkół, aby przygotować młodzież na coraz szerszą komputeryzację. A kto za tym stoi? Grupy .NET i ich członkowie, którzy przekazują zdobytą wiedzę młodszym kolegom.