Piotr Tęczyński

Okna inne niż wszystkie…

Linux podobnie jak Windows może komunikować się z użytkownikiem za pomocą okienkowego interfejsu graficznego