Przemysław Szewczyk

Walka ze stresem

Felieton mówiący o zagrożeniach Internetu, ale i o zagrożeniach grożących samemu Internetowi