Sławomir Musiał

Promienie z PC

Sprzedawane na naszym rynku komputery muszą spełniać normy CE, określające m.in. maksymalny poziom emisji elektromagnetycznej. Jak sprawdzić, czy "składak" mieści się w granicach przepisów?