Sprawa „Małpiego selfie” zakończona

Konstanty Młynarczyk

Batalia o to, do kogo należą prawa autorskie selfie wykonanego przez makaka Naruto została zakończona. Po tym, jak sąd pierwszej instancji przyznał je w całości właścicielowi aparatu, fotografowi Davidowi Slaterowi, reprezentująca makaka PETA złożyła apelację. Zanim jednak doszło do rozprawy przed federalnym sądem apelacyjnym, stronom udało się osiągnąć ugodę. Na jej mocy fotograf zgodził się przekazywać 25% przyszłych przychodów pochodzących ze zdjęcia makaka na rzecz organizacji zajmujących się ochroną ekosystemów będących domem Naruto i jego pobratymców.