Ocena eksperta: szumy i szczegółowość przy ISO 6400