common europe congress 2009

COMMON Europe Congress w Krakowie

Ponad 70 wykładów i prezentacji w trzy dni, wieczorne zwiedzanie Krakowa i uroczysta kolacja w kopalni Wieliczka, to tylko niektóre punkty programu COMMON Europe Congress 2009.