edytor rejestru

Wyróżnienie za pomocą specjalnej ikony pozwoli nam szybko rozpoznać, który folder lub klucz właśnie oglądamy.

Wyróżnianie otwartych folderów w Eksploratorze i edytorze Rejestru

W Windows XP od razu widać, który folder lub klucz Rejestru jest aktualnie otwarty – jest on wyróżniony na liście specjalną ikoną i ramką. Natomiast w edytorze Rejestru Visty w ogóle nie widać różnicy między aktywnymi i nieaktywnymi elementami. By zatem wiedzieć, jaki klucz właśnie oglądamy, musimy ciągle mieć na oku pasek stanu.