ergonomia

Statystyka

Praca albo zdrowie, wybór należy do ciebie

Jedynie 1 proc. stanowisk pracy w polskich biurach jest w pełni ergonomicznych, a ponad połowa zupełnie nie spełnia wymogów ergonomii. W efekcie, prawie 90 proc. pracowników biur skarży się na bóle kręgosłupa bądź oczu.