excel xp

Opcja »Formuły« w oknie dialogowym wyboru treści pozwala na zaznaczenie tylko tych komórek, które zawierają formuły.

Szybkie zabezpieczanie samych komórek z formułami

Obszerne kalkulacje na ogół bazują na skomplikowanych formułach. Omyłkowe nadpisanie lub skasowanie komórki z formułą może mieć bardzo nieprzyjemne skutki. Istnieje wprawdzie funkcja ochrony komórek, ale konfigurowanie jej dla pojedynczych komórek jest uciążliwe.