firma 2.0

Porady

Poradnik: Firma 2.0, czyli efektywny przepływ informacji

Serwisy internetowe takie jak MySpace czy Facebook w dużym stopniu zmieniły sposób, w jaki komunikujemy się między sobą za pomocą Internetu. Doświadczenia pokazują, że społecznościowa komunikacja w przedsiębiorstwie może znacznie usprawnić jego działanie.