google recorded future

Powrót do przyszłości według Google Trendy

Google buduje wehikuł czasu

Co prawda "wehikuł czasu" budowany przez Google nie pozwoli użytkownikowi na powrót do przeszłości, ale za to pozwoli firmie z Mountain View na przeszukiwanie przyszłości użytkownika.