historia apple

Nie masz tego znaczka na telefonie lub komputerze? To dzisiejsza konferencja nie jest dla ciebie Trendy

Kronika CHIP-a: Apple

Apple to jedyna marka luksusowa w przemyśle IT. Walka o taki status była długa i w pewnej chwili wydawała się skazana na niepowodzenie. A potem pojawiła się literka "i"...