kontrola temperatury komputera

Speedfan 4.47

Aplikacja do monitorowania zasobów sprzętowych lokalnego komputera (obroty wiatraczków, temperatura, napięcie)

Speedfan 4.46

Aplikacja do monitorowania zasobów sprzętowych lokalnego komputera (obroty wiatraczków, temperatura, napięcie)