magic mouse

MMyszka: Nowe gesty i sterowniki dla Windows

Jeśli komuś spodobała się nowa myszka Apple Magic Mouse, to można już jej używać pod Windows. Makowcy za to mogą cieszyć się obsługą kolejnych gestów, jakie daje się wprowadzać na dotykowej powierzchni białego gryzonia.