mała firma

Porady

Poradnik: Storage, czyli bezpieczeństwo

Utrata danych w każdym urządzeniu jest kłopotliwa, nawet w komputerze domowym wykorzystywanym głównie do grania. A co dopiero w przypadku maszyny,na której znajdują się istotne dokumenty i plany dotyczące prowadzonej przez nas działalności!