mcrosoft

Fragmenty tekstu, których chciałbyś często używać, możesz łatwo zapisać na Pulpicie.

Zachowywanie fragmentu tekstu do późniejszego wykorzystania

Jest wiele takich sytuacji, w których przydaje się mniej więcej ten sam fragment tekstu. Byłoby dobrze, gdybyśmy mieli możliwość szybkiego zapisywania takich fragmentów w buforze, aby móc je później wykorzystać w innych dokumentach.