menu start

Klasyk Nawet w Windows 7 możemy cieszyć się menu Start jak w poczciwym WIndows XP.

Odtwarzamy klasyczne menu Start i używamy go

O ile w Viście mamy do wyboru opcję klasycznego menu Start jako widoku standardowego, to w Windows 7 brak takiej możliwości. Dla użytkowników świeżo migrujących z XP to kłopotliwe.