Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Nauka i technika

Teologia zamiast astronomii – naukowcy protestują

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego zmieni się podział dziedzin i dyscyplin naukowych. Najważniejszą zmianą jest usunięcie astronomii jako autonomicznej dyscypliny naukowej. Środowisko akademickie protestuje.