otwarte dane

Trendy

Dane dla każdego

Darmowy, otwarty dostęp do publicznych baz danych to dostęp do kopalni informacji.Nauka, gospodarka i obywatele mogą na tym skorzystać.