perspektywy rozwoju e-uczelni w kontekście globalnej informatyzacji

Konferencja stanie się okazją do spotkania specjalistów i praktyków z zakresu zarządzania informatyką Konferencje, pokazy

Czas na e-uczelnię

Ponad 100 specjalistów z polskich uczelni zjedzie na Politechnikę Gdańską, aby debatować nad "Perspektywami rozwoju e-uczelni w kontekście globalnej informatyzacji".