Dla tych, co na VAT-cie

Zadaniem pakietu Invar-Księga sieradzkiej firmy Invar System jest wspomaganie pracy działu księgowości firmy. Program umożliwia prowadzenie księgi oraz rejestrów VAT dla pojedynczego odbiorcy (dostępna jest także wersja VB dla biur rachunkowych). Nie przewidziano natomiast obsługi podatników „na ryczałcie”.

Główne funkcje programu Invar-Księga

Program funkcjonuje w środowisku DOS (istnieje możliwość pracy w sieci) i wymaga klucza sprzętowego. Jego główne zadania to: rejestracja zdarzeń gospodarczych w księdze i rejestrach, wprowadzanie korekt, ewidencja i amortyzacja środków trwałych, rozliczanie przejazdów, a także obsługa podatkowa właścicieli i pracowników obejmująca m.in. opracowywanie i wydruk deklaracji PIT. Pracę ułatwia zestaw kilkunastu słowników wywoływanych podczas wprowadzania danych oraz prosty system pomocy kontekstowej. Dodatkowym wsparciem dla użytkownika może być obszerny podręcznik obsługi programu.

invar-księga Interfejs programu Invar-Księga może budzić zdziwienie użytkowników przyzwyczajonych do wygód środowiska Windows, w zamian program posiada bardzo niskie wymagania sprzętowe

Aplikacja udostępnia wszystkie podstawowe procedury księgowania. Po wpisaniu odpowiednich wartości do pól księgi można przejść do właściwego rejestru i uzupełnić go kwotami podatku lub wpisać transakcję do rejestru z pominięciem księgi. Warto odnotować, że w zależności od rodzaju zdarzenia gospodarczego (zakup, sprzedaż, wynagrodzenie) pojawiają się tylko niektóre pola księgi, co ułatwia wprowadzanie liczb do odpowiednich rubryk redukując możliwość popełnienia pomyłki. Przy zamykaniu miesiąca generowany jest rejestr niezgodności. Może on za-wierać informacje o tym, że nie dokonano amortyzacji, wykryto różnice między zapisami w księdze i rejestrach bądź źle zaksięgowano faktury za używanie samochodu.

Rozliczanie środków trwałych w Invar-Księga

Kolejne funkcje są związane z rozliczaniem środków trwałych. Amortyzacja jest obliczana metodą liniową, degresywną lub sezonową. Miesięczna amortyzacja jest przenoszona do księgi. Inny moduł odpowiada za prowadzenie podstawowej ewidencji kadrowo-płacowej. Po wprowadzeniu danych pracowników można zestawiać dla nich karty wynagrodzeń z uwzględnieniem umów-zleceń, umów o sprzedaż praw autorskich i innych przychodów, wydrukować formularze PIT-4, -8, -11, -40. Współwłaściciele firmy rozliczają się przy użyciu PIT-ów 5, 5A, 5B i 5C.

małe wymagania sprzętowe
logiczna struktura menu
brak obsługi ryczałtu
ręczne rozliczanie sprzedaży w strukturze VAT
W skrócie
Invar-Księga
Wymagania: PC 286; 640 KB RAM; dowolna karta graficzna; DOS 3.30; ok. 2 MB na dysku
Producent: Invar System, Sieradz,
tel.: (0-43) 276 709,
fax: (0-43) 276 708,
e-mail: [email protected],
http://www.inwar.com.pl
Cena: 366 zł (wersja ST); 488 zł (wersja VB)

Brakujące opcje zaawansowane w Invar-Księga

Zaawansowanym użytkownikom zabraknie kilku istotnych opcji. Można do nich zaliczyć dopisywanie nowych stawek podatku VAT, rozliczanie sprzedaży w strukturze VAT lub automatyczne księgowanie wynagrodzeń. Brakuje opcji ułatwiających opracowywanie faktur eksportowych. Przełączenie się z jednego miesiąca do innego wymaga czasochłonnego zamykania i otwierania miesięcy. To może być przyczyną frustracji w firmie, do której rachunki spływają z opóźnieniem.

Aplikacje dla DOS-a i Windowsa – widoczne różnice

Na przykładzie testowanego produktu można dostrzec wszystkie różnice między aplikacjami dla DOS-a i Windows. Te pierwsze działają bardzo szybko nawet na starym sprzęcie o niewielkiej wartości, co wielu klientów uzna za najważniejszy czynnik decydujący o kupnie. Natomiast graficznie programy DOS-owe ustępują swym następcom w każdym pikselu. Invar-Księga jest w całości czarno-biały, wszystkie litery mają tę samą wielkość i krój (to informacja dla tych, którzy „od zawsze” pracują pod Windows). Przewijanie ekranów przy dużych wydrukach nie należy do przyjemności, a mysz można schować do szuflady lub sprzedać. Tym niemniej program powinien znaleźć zastosowanie w firmach, których właściciele chcą zautomatyzować procedurę prowadzenia księgi przychodów. Przyda się też w biurach rachunkowych, o ile nie obsługują one „ryczałtowców”.