Prywatność

Polityka prywatności i cookies

Niniejsza polityka prywatności (dalej jako “Polityka”) odnosi się do strony „CHIP” dostępnej pod adresem www.chip.pl (dalej: „Serwis”).

Dane osobowe Użytkowników Serwisu są przetwarzane z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), jak również ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. DZU. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

Korzystając z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na używanie plików-ciasteczek (cookies), zgodnie z niniejszą Polityką. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na używanie ciasteczek, konieczne jest dokonanie zmiany ustawień Państwa przeglądarki, żeby zablokować ciasteczka.

Serwis korzysta z jednego rodzaju ciasteczek:

– Google analytics (polityka prywatności Google dostępna jest pod adresem http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/).

Informacje o sposobie korzystania z Serwisu, zbierane przez ww. Google Analytics (dane zbierane automatycznie) służą nam wyłącznie w celu prowadzenia statystyk na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań co pozwala nam na usprawnienie działania Serwisu i planowanie jego bieżącego funkcjonowania.

Ciasteczka na Stronie są używane wyłącznie do zbierania anonimowych statystyk w celach analitycznych, które zawierają informację o tym, jak Państwo korzystają ze Strony i pomagają nam one w ulepszaniu jej funkcjonalności i zawartości.

Ciasteczka nie są wykorzystywane do identyfikacji tożsamości użytkowników.

Usługa Google Analytics gromadzi anonimowe informacje bez identyfikowania poszczególnych użytkowników. Narzędzie Google Analytics korzysta z własnych ciasteczek do analizowania działań osób korzystających z danej witryny. Ciasteczka zawierają np. informację z jakiej witryny użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową lub z jakiej przeglądarki internetowej korzysta, jego wiek czy miejscowość i kraj, w którym się znajduje.

Często przeglądarki domyślnie akceptują ciasteczka. Ustawienia te można odpowiednio dostosować, żeby:

  • zaakceptować pełną obsługę ciasteczek,
  • zarządzać ciasteczkami w zakresie pojedynczych wybranych stron,
  • zachować ciasteczka do czasu zamknięcia przeglądarki,
  • całkowicie blokować ciasteczka oraz dokonać ich usunięcia.

Instrukcje dotyczące zarządzania ciasteczkami w przeglądarce są dostępne na stronie producenta przeglądarki lub w menu pomocy (zwykle dostępne poprzez klawisz F1).

Korzystanie ze Strony bez zablokowania ciasteczek w ustawieniach przeglądarki rozumiane jest jako zgoda na wykorzystanie ciasteczek zgodnie z niniejszą Polityką.

Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na użycie ciasteczek, należy zablokować je w ustawieniach przeglądarki i usunąć ewentualnie zapisane ciasteczka z pamięci przeglądarki.

Brak zgody na korzystanie z ciasteczek nie wpływa w żaden sposób na funkcjonalność i korzystanie ze Strony.

W Serwisie znajduje się ponadto wtyczka do Disqus – platformy umożliwiającej komentowanie treści w Serwisie (polityka prywatności Disqus dostępna jest pod adresem: https://help.disqus.com/terms-and-policies/disqus-privacy-policy).

Serwis nie tworzy zbiorów danych osobowych pochodzących od użytkowników, nie przekazuje ich żadnym podmiotom trzecim w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek celu, w tym też nie zawiera żadnych umów o przetwarzanie danych z podmiotami przetwarzającymi w rozumieniu RODO.

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).