Okno na świat

Coraz więcej firm decyduje się na założenie własnego serwisu WWW. Można to zrealizować na dwa sposoby: pierwszy to wykupienie miejsca na serwerze u któregoś z providerów internetowych. Drugim jest „postawienie” serwera we własnym zakresie.

Wbrew utartej opinii, instalacja i konfiguracja serwera WWW wcale nie musi być trudna i skomplikowana. Przykład stanowi oprogramowanie Peer Web Services, wchodzące w skład Windows NT 4.0 Workstation. Wersja Server systemu NT 4.0 zawiera z kolei nieco bardziej zaawansowany Internet Information Server 2.0. Instalacja i konfiguracja tych serwerów usług internetowych (oprócz WWW oferuje on również FTP i gophera) nie powinna nam zająć więcej niż dwie godziny. Oczywiście pod warunkiem, że poprawnie zainstalowaliśmy kartę sieciową oraz internetowy protokół komunikacyjny TCP/IP. Ze względu na duże podobieństwo obu serwerów, w artykule tym skoncentrujemy się na Peer Web Services.

Do poprawnego działania serwisów internetowych niezbędnych jest poprawnie zainstalowany i funkcjonujący protokół komunikacyjny TCP/IP konfiguracja protokołu TCP/IP

Konfiguracja protokołu TCP/IP

Klikamy prawym klawiszem myszki ikonę Otoczenie sieciowe, po czym wybieramy opcję Właściwości. Jeśli nie zainstalowaliśmy uprzednio karty sieciowej, wybieramy z panelu Karty właściwy dla naszego komputera model karty sieciowej. W przypadku, gdy karta zainstalowana w komputerze posiada złącze PCI i jest zgodna ze standardem Plug and Play, system powinien automatycznie rozpoznać jej parametry (przerwanie, numer portu i adres). W przeciwnym przypadku odpowiednie wartości musimy wpisać ręcznie.
Następnie na karcie Protokoły klikamy przycisk Dodaj, po czym w okienku Wybierz protokół sieciowy klikamy opcję TCP/IP Protocol.
Kolejną czynnością, którą musimy wykonać, jest skonfigurowanie protokołu TCP/IP, co umożliwi naszemu pecetowi dostęp do Internetu. Z karty Protokoły wybieramy Microsoft TCP/IP, a następnie klikamy przycisk Właściwości. Na kolejnych kartach wpisujemy parametry połączenia z internetem. Powinniśmy je otrzymać od providera Internetu bądź administratora sieci komputerowej, przez którą jesteśmy podłączeni do Internetu.

definiowanie protokołów tcp ip Do poprawnego działania serwisów internetowych niezbędnych jest poprawnie zainstalowany i funkcjonujący protokół komunikacyjny TCP/IP

Połączenie za pośrednictwem serwera DHCP

Jeśli połączenie z Internetem odbywa się za pośrednictwem serwera DHCP (przydzielającego wirtualne adresy IP), zaznaczamy opcję Uzyskaj adres IP z serwera DHCP. Natomiast w przypadku, gdy posiadamy na stałe przypisany adres IP, zaznaczamy opcję Podaj adres IP: oraz wpisujemy następujące parametry: Adres IP:, Maska podsieci: oraz Brama domyślna:. W sytuacji, gdy posiadamy dostęp do kilku bram (gateway’ów), wybieramy opcję Zaawansowane, po czym wpisujemy adresy wszystkich dostępnych bram. Podobnie, jeśli przydzielono nam kilka numerów IP, podajemy je w oknie Zaawansowane adresowanie IP. Jest to bardzo pożyteczne, gdyż dzięki temu na bazie Peer Web Services można uruchomić wiele niezależnych serwerów WWW. Każdy z nich będzie dysponował własnym adresem i numerem IP.

Uwaga mamy to na chip-cd 1/97
Na Chip-CD 1/97 znajdziesz program:
MicrosoftPage 97

W polach karty DNS wpisujemy numery IP wszystkich dostępnych serwerów DNS. Umieszczamy tam też nazwę naszego komputera i domeny internetowej, do której należymy. Najlepiej, jeżeli internetowa nazwa naszego komputera pokrywa się z nazwą używaną w sieci wewnętrznej. Ułatwia to jego jednoznaczną identyfikację.
Wszystkie parametry należy wpisywać szczególnie uważnie, gdyż drobna nawet pomyłka może zaowocować zaskakującymi efektami. Błędne wpisanie adresu serwera DNS na przykład spowoduje, że nasz komputer będzie co prawda widział Internet, ale adresy innych komputerów będzie można wpisywać jedynie jako numery IP, natomiast adresy typu www.chip.pl nie będą rozpoznawane.
Poprawność zainstalowania protokołu TCP/IP możemy sprawdzić wpisując z linii komend polecenie PING. Jako parametr wpisujemy adres bądź numer IP komputera, co do którego mamy pewność, że działa w danej chwili i jest podłączony do Internetu Np. ping www.chip.pl lub ping 104.25.122.37.