Neurowny pod kontrolą

Przyzwyczailiśmy się do tego, że komputery liczą szybciej i dokładniej od nas, ludzi, lecz zdecydowanie gorzej radzą sobie w takich dziedzinach jak np. rozpoznawanie mowy czy obrazu (ba! nawet żaba jest w tym lepsza). Ten powszechnie panujący stereotyp być może zmienią sieci neuronowe (SN). Mózg ludzki, który posłużył twórcom SN za wzór, jest najlepszym komputerem na świecie. Choć pojedynczy neuron jest kilkanaście tysięcy razy wolniejszy od typowego procesora, to jednak dzięki równoczesnemu przetwarzaniu danych przez wiele milionów neuronów znajdujących się w korze mózgowej, mózg jest tysiące razy bardziej efektywny niż klasyczny komputer.

zapanować nad neuronamiNeural Connectiondziała w trybie interakcyjnym, lecz dzięki językowi wysokiego poziomu NetAgent możliwa jest także praca wsadowa

Najbardziej szokującym i zarazem największym atutem SN jest umiejętność uczenia się. Wystarczy tylko, po zaprojektowaniu sieci, podać odpowiednią liczbę przykładów zawierających dane wejściowe oraz wyjściowe, a SN sama znajdzie zależności między nimi (nawet wtedy, gdy twórca sieci takich związków nie zauważa!). SN potrafi również uogólniać zdobytą już wiedzę oraz sprawnie działać pomimo znacznych uszkodzeń. Niestety, sieć, podobnie jak ludzki mózg, nie sprawdza się, gdy wymagane są precyzyjne obliczenia. Mimo to, obszar zastosowań SN jest ogromny: od rozpoznawania obrazu, poprzez wspomaganie zarządzania do przewidywania ruchów cen na giełdach.

Wraz z pakietem Neural Connection umożliwiającym symulację działania SN na zwykłych PC-tach, oprócz dwóch dyskietek instalacyjnych dostarczane są dwa znakomicie napisane podręczniki: użytkownika i zastosowań. Pierwszy zawiera nie tylko szczegółową instrukcję obsługi i dokładny opis narzędzi oraz metod przez nie wykorzystywanych, lecz także małe kompendium wiedzy o SN. Podręcznik zastosowań poradzi nam jak budować własne systemy, gromadzić i przygotowywać dane, jaki wybrać model SN oraz w jaki sposób interpretować wyniki.

nowe obszary zastosowań
prostota obsługi
dobra dokumentacja
domyślne ustawienia wielu parametrów
praca w trybie interakcyjnym lub wsadowym
brak wersji polskiej
niewielka funkcjonalność niektórych narzędzi
W skrócie
Neural Connection 1.0
Wymagania: PC 386; 4 MB RAM; Windows 3.1x; ok. 8 MB na dysku
Producent: SPSS Inc./Recognition Systems, USA
http://www.spss.com
Dostarczył: Companion, Kraków
tel.: (0-12) 36 96 80
fax: (0-12) 36 07 91
e-mail: [email protected]
Cena: ok. 4055 zł
Cena eduk.:
ok. 3245 zł

Niewątpliwie największą zaletą programu jest prostota obsługi, umożliwiająca, nawet laikowi, tworzenie w błyskawicznym tempie własnych sieci. Do budowy SN można przystąpić od razu po zakończeniu instalacji. Proces ten polega na przesuwaniu i odpowiednim łączeniu ikon symbolizujących cztery kategorie narzędzi: wejściowe, filtrujące, służące do modelowania i przewidywania oraz wyjściowe. Jedyne narzędzie wejściowe, przypominające arkusz kalkulacyjny (max. 15 000 rekordów, 750 pól), pozwala na import danych z pliku zapisanego w jednym z kilku formatów, m.in. tekstowym, MS Excel, a także poprzez przeniesienie danych z innej, aktywnej aplikacji, za pośrednictwem Schowka. Najważniejszą grupę stanowią narzędzia modelujące i przewidujące, do której należą: najpopularniejszy, choć czasochłonny perceptron wielowarstwowy, mający podobne zastosowanie „radial basis function”, sieć Kohonena, regresja liniowa, klasyfikator najbliższego środka grupy oraz analiza składowych kanonicznych. Mnogość modeli daje bogate możliwości przetwarzania danych, lecz wadą programu są drobne ograniczenia niektórych narzędzi, np. perceptron może zawierać maksymalnie 4 warstwy, a mała liczba opcji w tekstowym narzędziu wyjściowym uniemożliwia dogłębną analizę wyników. Idealnym rozwiązaniem wydaje się być współpraca z pakietem statystycznym (Neural Connection daje się uruchomić z poziomu pakietu SPSS ), co pozwoli nie tylko na opracowanie danych wyjściowych, ale i na lepsze przygotowanie danych wejściowych (możliwości filtrowania nie są oszałamiające).