Odprawa celna ostateczna

Pakiet Invar-SAD firmyInvar System jest przeznaczony dla agencji celnych zajmujących się na co dzień wypełnianiem skomplikowanych formularzy SAD, SAD-BIS i DWC. Program funkcjonuje w środowisku systemu DOS (może również pracować w sieci Novell NetWare). Do programu dołączono bazę danych z pełną taryfą celną importową, zawierającą stawki: ceł, podatku VAT i akcyzy. Do poprawnego funkcjonowania aplikacji wymagany jest klucz sprzętowy.

sad i odprawione Komputerowy System Obsługi Dokumentu SAD firmy Invar System może automatycznie naliczać opłaty celne

Pracę z dokumentami ułatwia szereg słowników i możliwych do zdefiniowania parametrów. Użytkownik ma do dyspozycji m.in. słowniki: kontrahentów, walut, urzędów celnych, krajów, transakcji, towarów i banków. Można też ustalić, jakie czynności mogą być wykonywane automatycznie w trakcie wypełniania formularza. Lista czynności obejmuje kilkadziesiąt pozycji, m.in. uwzględnianie (lub nie) stawki zawieszenia, automatyczne wpisywanie: osoby odpowiedzialnej za sprawy finansowe, zgłaszającego dokument do odprawy i numeru konta bankowego, uwzględnianie materiałów powierzonych podczas naliczania, sposób zaokrąglania kwot w poszczególnych pozycjach itp. Definiowane parametry mogą znakomicie ułatwić pracę agencjom celnym mającym dobre stosunki z celnikami, gdyż pozwalają odblokować pola zarezerwowane dla urzędu celnego, wpisać standardowy tekst „W wyniku przeprowadzonej rewizji stwierdzono…”, naliczyć opłaty celne i zsumować wszystkie pozycje w polu 47.

Dużą zaletę programu stanowi formalna kontrola wpisywanych danych. Po wprowadzeniu odpowiednich wartości do formularza i wciśnięciu klawisza funkcyjnego zostaje sprawdzona poprawność danych w wypełnionych polach (np. zgodność ze słownikami). Kontrola jest stosun-kowo dokładna, przez co zapobiega się konfliktom na linii GUC-GUS.

Kolejna ciekawa opcja to definiowanie dziesięciu szablonów SAD-ów, które mogą zawierać częściowo wypełnione formularze, uzupełniane później jedynie o kilka wartości. To rozwiązanie przyda się w każdej agencji, choć liczba szablonów wydaje się być za mała dla firm obsługujących wielu kontrahentów. Inny sposób wypełniania SAD-ów polega na utworzeniu faktury dla towarów, zawierającej kod PCN, kraj pochodzenia, preferencje celne, wielkość towaru i jego cenę. Po auto-matycznym lub ręcznym obliczeniu opłat celnych i zgrupowaniu towarów według odpowiednich pozycji generowany jest dokument odprawy celnej z ewentualnym BIS-em. Wydruk może być kierowany na dwie drukarki – pierwsza drukuje SAD, a druga – BIS-y. Przewidziano drukowanie wyłącznie na oryginalnych formularzach.

duże możliwości adaptacji do potrzeb
automatyzacja często wykonywanych zadań
jednoczesny wydruk na dwóch drukarkach
niestandardowe działanie klawisza [Esc]
kłopotliwe wprowadzanie kursów walut
W skrócie
Invar-SAD
Wymagania: PC AT; 640 KB RAM; dowolna karta graficzna; DOS 3.30; ok. 15 MB na dysku
Producent: Invar System, Sieradz
tel.: (0-43) 27 67 09
fax: (0-43) 27 67 08
e-mail: [email protected]
http://www.inwar.com.pl
Cena: ok. 595 zł

Program ma kilka niedogodności, mimo iż łatwo było ich uniknąć. Nie można kopiować kursów walut, co zmusza do regularnego wprowadzania nie tylko kursów, ale i nazw walut z odpowiedniego słownika. Lista urzędów celnych nie jest uporządkowana według miejscowości. Wprawdzie można posortować urzędy według ich kodu liczbowego, lecz nie zawsze zapobiega to rozproszeniu miejscowości na liście. Sortowanie jest dodatkowo utrudnione ze względu na niejednolitą pisownię nazw: hasło „Oddział celny” jest zapisywane za pomocą pełnej nazwy lub pięciu różnych skrótów, co wnosi dodatkowe zamieszanie. Najbardziej irytuje jednak działanie klawisza [Esc]. Po omyłkowym wprowadzeniu nieprawidłowych wartości w którymś z formularzy i wciśnięciu [Esc] nie następuje porzucenie edycji, lecz wymuszenie poprawienia błędów i zapisanie (!) ostatecznej wersji dokumentu. Ogólnie praca z programem pozostawia jednak pozytywne wrażenie, głównie ze względu na duże możliwości dostosowania pakietu do własnych potrzeb i automatyzacji najczęściej wykonywanych zadań.