Udręka ze sterownikami

Sterowniki pełnią rolę pomostu pomiędzy sprzętem a systemem operacyjnym. Właściwie zainstalowane, pozwalają maksymalnie wykorzystać możliwości komputera, jednak wielu użytkowników ma z nimi poważne problemy. Winę za taki stan rzeczy ponoszą w głównej mierze producenci, z których każdy stara się obarczyć odpowiedzialnością kogoś innego. Niezależnie od tego, kto zawinił, trzeba wiedzieć, jak sobie radzić w krytycznych sytuacjach.

Dodanie nowego sprzętu lub oprogramowania nie zawsze kończy się pomyślnie. Jeśli po zakończonej instalacji komputer przestaje pracować poprawnie, najczęściej spowodowane jest to wyborem niewłaściwych sterowników. Okazuje się często, że sterowniki pisane z myślą o zapewnieniu bezkonfliktowej współpracy urządzeń z systemem operacyjnym przynoszą więcej szkody niż pożytku. Każdy producent sprzętu tworzy własne sterowniki, które nie zawsze prawidłowo komunikują się z systemem operacyjnym. W takim przypadku na ekranie monitora pojawiają się komunikaty o błędach systemowych, kosztujące użytkownika wiele czasu i nerwów.