Badanie pieniądza

Krótki test programu, który pomaga ekonomistom ocenić wyniki finansowe firmy; może zastąpić żmudne przekopywanie papierzysk a dla firm konsultingowych może być nielada udogodnieniem

Umiejętność trafnej oceny sytuacji finansowej firmy jest sztuką, która wymaga od ekonomistów nie tylko dużej wiedzy, ale i sporego nakładu pracy. Wykonanie obliczeń pozwalających na przeprowadzenie analizy ekonomicznej jest zajęciem dość żmudnym, a stanowi to przecież zaledwie wstęp do zasadniczej części pracy. W odpowiedzi na potrzebę usprawnienia realizacji obliczeń wstępnych powstał

Zestaw „ORKA” — Komputerowe wspomaganie procesu oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw.

Dane wejściowe wprowadza się do systemu w takiej postaci, jaka obowiązuje w sprawozdaniu F-02. Jest to bilans, rachunek zysków i strat wraz z danymi uzupełniającymi. Dla pierwotnej, oryginalnej wersji bilansu program oblicza jego strukturę procentową oraz dynamikę dla poszczególnych składników. Do dalszej analizy ORKA sporządza syntetyczne wersje bilansu i rachunku wyników oraz dodaje do nich dynamikę nowo powstałych, zagregowanych już składników. Czynność ta zamyka obróbkę wstępną danych ze sprawozdania.

ORKA oblicza sprawozdanie z przepływów pieniężnych na podstawie bilansu i rachunku wyników orka na ugorze?

Dysponując danymi z wersji syntetycznych można przystąpić do obliczania wskaźników i zestawień obrazujących kondycję finansową firmy. Pierwszą grupę stanowią wskaźniki dotyczące struktury kapitałowo-majątkowej, można je więc uzyskać na podstawie samego bilansu. Do obliczenia dalszych 27 wskaźników program wykorzystuje również rachunek zysków i strat. Dla każdego wyniku podawana jest jego dynamika. Mimo, że wachlarz zamieszczonych w programie wskaźników jest szeroki, szkoda, że użytkownik nie może wprowadzać własnych wzorów.

Choć dla potrzeb standardowej analizy wystarczają już opisane powyżej obliczenia, autorzy programu dołączyli jeszcze jedną funkcję, której posiadaniem mogą się poszczycić nieliczne tylko aplikacje: sporządzanie sprawozdań z przepływu środków pieniężnych. Program generuje je automatycznie, korzystając z danych pochodzących z bilansu i rachunku wyników, czyli tzw. metodą pośrednią.

Zbiór danych wynikowych jest na tyle obszerny, że pozwala na zobrazowanie sytuacji firmy z bardzo dużą dokładnością. Niekiedy jednak zachodzi potrzeba szybkiego zapoznania się z wynikami firmy, dlatego została tu opracowana tzw. tablica zbiorcza, zawierająca bilans i rachunek wyników skompensowany do kilku najważniejszych pozycji, przepływy pieniężne z trzech obszarów działalności i 9 najistotniejszych wskaźników. Doświadczonemu ekonomiście zestawienie to już na pierwszy rzut oka ukazuje blaski i cienie finansów firmy. Jest to zbiór skompletowany w sposób dość uniwersalny, ideałem byłby jednak oczywiście zestaw wskaźników dobieranych samodzielnie przez użytkownika.

plustrafny dobór funkcji
plusoryginalny i unikalny pomysł na program
plussporządzanie sprawozdań z przepływu środków pieniężnych
minusskromna szata graficzna
minusmało elastyczny zbiór danych wynikowych
W skrócie
Zestaw „ORKA”
Wymagania: PC 286; 1 MB RAM; dowolna karta graficzna; DOS 5.0; ok. 2 MB na dysku
Producent:
Stanusch Software, Piekary Śląskie
tel.: (0-32) 187 01 09
fax: (0-32) 81 66 05
Cena: 610 zł

Przy każdej próbie oceny wielkości ekonomicznych stosuje się porównania np. do optymalnych wartości wskaźników lub wyników innych firm pochodzących z notowań giełdowych. Wkomponowanie tego typu informacji w opisywany tu program, np. w formie zestawienia porównawczego, byłoby dla użytkownika dużym udogodnieniem.

System ORKA nadaje się do wykorzystania w każdej firmie prowadzącej pełną księgowość, której szefowie są zainteresowani wnikliwym śledzeniem sytuacji finansowej swego przedsiębiorstwa. Sam program nie jest oczywiście w stanie zastąpić specjalistów, którzy umieliby jednoznacznie zinterpretować dane wynikowe. System można też z powodzeniem stosować w bankach, gdzie sprawozdania finansowe firm przed udzieleniem kredytu są poddawane rutynowym badaniom. Z pakietu mogą korzystać również firmy konsultingowe, zajmujące się doradztwem finansowym.

0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.