Ekspres do Javy

,

Ręczne wklepywanie kodu w Javie odchodzi powoli w zapomnienie. Na rynku pojawiło się już kilka „wizualnych” narzędzi programistycznych, umożliwiających proste i szybkie tworzenie aplikacji w tym języku. Wypierają one swych poprzedników: kompilatory nie wyposażone w zintegrowane środowiska programistyczne.

Wszystkie języki programowania wysokiego poziomu łączy jedna wspólna cecha – posługiwanie się nimi wymaga odpowiednich narzędzi do tworzenia kodu źródłowego aplikacji („wizualnie” lub „ręcznie”), szybkiej konwersji (kompilacji) tego kodu na postać zrozumiałą dla komputera i wykrywania błędów. Dotyczy to również Javy – najnowszego języka programowania. Języka uniwersalnego, ale ściśle związanego z Internetem.

Java ciągle wzbudza wiele emocji. Ze względu na niezależność od platformy sprzętowej tworzonych przy jej wykorzystaniu aplikacji, wiele firm spodziewa się znacznej redukcji kosztów produkcji oprogramowania. Producenci software’u liczą także na wzrost zainteresowania ich programami ze względu na rosnącą liczbę potencjalnych użytkowników. Wynika to przede wszystkim z faktu, że program zaimplementowany w Javie może być uruchamiany na różnych typach komputerów i pod kontrolą wielu systemów operacyjnych bez żadnych modyfikacji.

Na rynku dostępnych jest obecnie kilka pakietów, służących do tworzenia aplikacji w Javie. Takie firmy jak Symantec, Borland, IBM i Microsoft przystosowały do współpracy z kompilatorem Javy swoje narzędzia programistyczne przeznaczone do programowania w C++. Modyfikacja taka była możliwa ponieważ obydwa języki – C++ i Java są do siebie bardzo podobne.

Dopiero jednak po następcach tej rodziny narzędzi można oczekiwać spełnienia kryterium, które Borland zastosował częściowo w przypadku

Delphi — pakiet programistyczny napisany jest w języku, dla którego został przeznaczony. W odniesieniu do Javy korzyści z przyjęcia takiego rozwiązania są szczególnie wyraźne – tego typu narzędzia programistyczne mogą być uruchamiane pod kontrolą dowolnego systemu operacyjnego „kompatybilnego” z Javą.

To jest Java
Najważniejszą cechą nowego języka programowania Java jest możliwość uruchamiania napisanych w nim programów pod kontrolą każdego systemu operacyjnego, dla którego dostępny jest interpreter Javy. Czyta on kolejne polecenia programu i zamienia je na kody maszynowe zrozumiałe dla systemu operacyjnego i procesora. Dostępne są już interpretery dla Solaris, Windows 95/NT, MacOS i Linuxa. System OS/2 Warp wersja 4 posiada zintegrowany z jądrem wewnętrzny interpreter Javy; odpowiednie programy istnieją także dla Windows 3.1x. Efekty są imponujące – program napisany np. dla Windows 95 można uruchomić również pod kontrolą wielu innych systemów operacyjnych. Dzięki temu znacznie wzrasta krąg potencjalnych użytkowników.
Podstawową wadą Javy jest jej szybkość. Konieczność tłumaczenia kolejnych rozkazów na bieżąco, w trakcie wykonywania programu sprawia, że aplikacje Javy działają wolniej niż programy optymalizowane pod kątem jednego systemu operacyjnego.

Nie ma jednak róży bez kolców. Przenośność aplikacji stworzonych w Javie implikuje małą szybkość ich działania. Wynika to z faktu, że kompilacja w przypadku Javy polega jedynie na tłumaczeniu programu źródłowego z języka wysokiego poziomu na specyficzny kod pośredni. Dopiero w trakcie wykonywania aplikacji jest on tłumaczony na rozkazy zrozumiałe dla procesora, na którym jest uruchamiany. Dlatego właśnie programy w Javie wykonują się znacznie wolniej od programów zaimplementowanych w innych językach wysokiego poziomu (np. C czy C++) i skompilowanych wprost na kod maszynowy danego systemu.

Pomimo tego, Java powoli staje się coraz bardziej popularna. Pojawia się zatem potrzeba korzystania z narzędzi programistycznych przeznaczonych dla tego właśnie języka. Przyjrzyjmy się więc, jaka jest ich funkcjonalność i do jakich zastosowań nadają się najlepiej.