Komplet na każdą okazję

Micrografx jest od dawna utożsamiany z grafiką komputerową. I słusznie – gdy trzeba stworzyć jakiś obrazek-cudo, sięgamy często po takie programy jak Designer czy Picture Publisher. Od pewnego czasu produkty te stały się częścią pakietu nazwanego Graphics Suite, czyli po prostu Pakiet Graficzny.

Do naszej redakcji nadesłano drugą wersję beta wspomnianego pakietu (patrz także CHIP 2/96, s. 72), którego oficjalna premiera powinna się odbyć pod koniec lutego.

W skrócie
ABCGraphics Suite 2 beta
Wymagania: PC486; 16MBRAM;
Windows 95 lub Windows NT 4.0; 110-190 MBna dysku
Producent:
Micrografx, USA
http://www.micrografx.com
Dostarczył:
I-BiS, Wrocław
tel./fax: (0-71) 72 53 74
e-mail: [email protected]
Cena: ok. 2000 zł
Uaktualnienie: ok. 900 zł

Zawiera on sześć programów, obejmujących zakresem swego działania dość szerokie „spektrum zagad-nień”. Poza wspomnianymi Designerem i Picture Publisherem na krążku CD znalazły się następujące aplikacje: Simply 3D, FlowCharter, WebCharter i Media Manager. Całość po zainstalowaniu zajmuje na dysku 191MB, zaś w wersji minimalnej – 114 MB. Programy pracują szybko i rzadko korzystają z napędu CD-ROM.