Mistrz rachunkowości

Na naszym rynku istnieje ogromna wręcz liczba aplikacji wspomagających zarządzanie firmą. Księgowi otrzymują coraz to nowsze wersje komputerowych ksiąg przychodów i rozchodów. Jedną z nich jest program wrocławskiej firmy InsERT – Rachmistrz 2 .

Program funkcjonuje w środowisku DOS i może pracować w sieci. Z powodzeniem obsługuje kilka podmiotów gospodarczych, co zapewne zostanie docenione przez biura rachunkowe. W skład Rachmistrza wchodzą dwa moduły: Księgowy i Administrator. Pierwszy z nich jest właściwą księgą przychodów i rozchodów, drugi natomiast zawiera opcje umożliwiające konfigurację programu.

Zarządzanie środkami trwałymi i automatyczne dokonywanie amortyzacji to jedna z wielu zalet Rachmistrza 2 policzy za ciebie

Podstawowe zadania księgi to: rejestracja zdarzeń gospodarczych, prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT, ewidencji kontrahentów, pracowników, wyposażenia, środków trwałych, pojazdów i remanentów. Dostępne są operacje związane z wynagrodzeniami, takie jak np. sporządzanie umów o pracę, umów zleceń, ich opracowywanie, drukowanie i automatyczne księgowanie. Istnieje możliwość wydruku kolejnych stron księgi przychodów i rozchodów, każdej prowadzonej ewidencji, karty wynagrodzeń, skróconej listy płac, a ponadto następujących deklaracji podatkowych: PIT-4, PIT-5, PIT-8B, PIT-11, VAT-7 oraz ZUS. Funkcje statystyczne Rachmistrza 2 umożliwiają sporządzenie bilansu miesięcznego, rocznego lub dla wybranego przez użytkownika czasu. Na koniec każdego miesiąca wykonywane jest podsumowanie VAT, składające się ze sprzedaży udokumentowanej i nieudokumentowanej, zakupów środków trwałych itp.

Księgowanie przeprowadzane jest automatycznie: wystarczy prawidłowo wypełnić określone rubryki w formularzach i wybrać opcję Księguj, aby odpowiedni zapis znalazł się w tabelach księgi. W ten sposób odbywa się księgowanie rachunków i faktur VAT, wynagrodzeń pracowników, kosztów eksploatacji środków transportowych, miesięcznej amortyzacji środków trwałych naliczanej metodą liniową, degresywną lub natychmiastową. W każdej chwili zapis w księdze może zostać poprawiony lub wyksięgowany.

Całą gamę pomocnych opcji dostarcza moduł Administrator. Użytkownik może dokonać zmiany stóp procentowych podatków od wynagrodzeń, stawek ZUS i stawek za przejechane kilometry. Do niewątpliwych zalet Rachmistrza 2 należy zaliczyć funkcje związane z edycją nowych wzorów umów, przyjazne w obsłudze i przejrzyste menu, napisany przystępnym językiem podręcznik obsługi programu i możliwość transportu danych z jego poprzedniej wersji.

plus niewygórowane wymagania sprzętowe
plus przejrzyste i czytelne menu
plus napisany przystępnym językiem podręcznik obsługi programu
plus opcja automatycznego księgowania
minus brak pomocy dostępnej z menu programu
minus brak obsługi podmiotów gospodarczych rozliczających się ryczałtowo
W skrócie
Rachmistrz 2
Wymagania: PC 386; 4 MB RAM; karta graficzna VGA; DOS 5.0; ok. 10 MB na dysku
Producent:
InsERT, Wrocław
tel.: (0-71) 48 82 65
fax: (0-71) 72 83 18
e-mail: [email protected]
Cena: 366 zł

W porównaniu z opisywanym w numerze 1/97 naszego czasopisma programem Invar-Księga Rachmistrz 2 posiada kilka rozwiązań, których zabrakło w wyżej wymienionej aplikacji. Należy tu wspomnieć o możliwości rozliczania sprzedaży VAT, automatycznym księgowaniu wynagrodzeń i łatwiejszym dostępie do poszczególnych miesięcy rozrachunkowych. Rachmistrz 2 niestety nie obsługuje podmiotów gospodarczych rozliczających się ryczałtowo. Nie można także zmienić stawek podatku VAT.

Mimo iż pod względem szaty graficznej program znacznie odbiega od aplikacji działających w środowisku Windows, a podgląd drukowanych do-kumentów wymaga stałego przewijania ekranu, można go gorąco polecić firmom (posiadającym niekoniecznie najnowocześniejsze modele PC-tów), które pragną pozbyć się sterty zalegających biuro papierów oraz zautomatyzować pracę działu księgowości.