Nowy stary znajomy

Krótki test programu, który rozprawia się z każdym rodzajem danych; użytkownicy tego pakietu statystycznego jednak muszą wykazać się biegłością w posługiwaniu się komputerem

Pakiet statystyczny SPSS jest dobrze znany wśród teoretyków i praktyków z różnych dziedzin – od fizyków po antropologów (wersję 6.1 opisywaliśmy w nr 4/96). Zażarta rywalizacja z konkurentami powoduje, że autorzy oprogramowania dla statystyków udostępniają coraz doskonalsze wersje swoich aplikacji. Dla nich jest to walka o rynek i pieniądze, dla użytkowników – korzyść w postaci coraz doskonalszych narzędzi pracy.

Instalacyjny CD-ROM zawiera moduł podstawowy (SPSS Base) i komplet oddzielnie płatnych modułów dodatkowych. Dostarczany wraz z licencją kod użytkownika decyduje o tym, które moduły będą instalowane na dysku twardym. Na płytce zamieszczono także 30 MB danych z amerykańskiego spisu ludności za 1990 rok (ponad 1000 cech, czyli badanych właściwości populacji) oraz dokumentację programu w postaci elektronicznej.

Okno Output Navigatora pakietu SPSS: szybki dostęp do wszystkich wyników obliczeń matematyka? to lubię!

Aplikacja przytłacza swym ogromem. Liczba dostępnych opcji jest tak duża, że wybranie i sparametryzowanie żądanej procedury wymaga pracowitego „przekopania się” przez niezliczone pozycje menu i przyciski opcji. SPSS zajmuje się m.in. statystyką opisową, zależnościami między cechami, klasyfikacją, szeregami czasowym, testami parametrycznymi i nieparametrycznymi, redukcją zmiennych itp. W każdej grupie tematycznej zaimplementowano wiele podstawowych i zaawansowanych technik analizy danych.

Dane do programu mogą być wprowadzane ręcznie lub importowane z plików o różnych formatach (np. Excel, Lotus 1-2-3, dBASE, SYSTAT i ASCII). Eksport może odbywać się m.in. do formatu HTML. Wyniki są przedstawiane w postaci tekstu, tabel i wykresów.

Jednym z ciekawszych rozwiązań programu jest dwuczęściowe okno o nazwie Output Navigator. W prawym panelu wyświetlane są rezultaty obliczeń, wykresy i komunikaty o błędach, zaś w lewym – tekstowe odnośniki do kolejnych wyświetlanych danych, mające postać drzewa nagłówków. Ten sposób prezentacji znakomicie ułatwia przeglądanie wyników, tym bardziej, że odnośniki mają swoją hierarchię, a ich gałęzie mogą być łatwo zwijane, przemieszczane i usuwane. Uzyskiwane dane można dowolnie formatować i przenosić do innych aplikacji m.in. przy wykorzystaniu techniki ActiveX. Pracę znacznie usprawnia menu kontekstowe uruchamiane za pomocą prawego klawisza myszy.

Nowością w pakiecie jest język skryptów obsługujący mechanizmy OLE. Użytkownik może definiować własne skrypty lub wykorzystywać autoskrypty tworzone podczas każdej procedury obliczeniowej: wystarczy kliknąć prawym klawiszem myszy nazwę takiej procedury w oknie Output Navigatora i wykazać się znajomością wewnętrznego języka zbliżonego do Basica. W skryptach można również modyfikować tabele przestawne (Pivot Tables).

Za pewną wadę SPSS-a można uznać spore wymagania sprzętowe. Producent jednoznacznie zaleca komputer z procesorem Pentium i 16 MB RAM-u, co i tak nie gwarantuje pełnego komfortu pracy nad dużymi próbkami. Patrząc na burzliwy rozwój rynku komputerowego można przypuszczać, że lada miesiąc problem rozwiąże się sam, gdyż komputery o takiej mocy wkrótce staną się standardem. O wiele więcej kłopotu sprawia natomiast brak polskiej wersji pakietu i instrukcji.

plusduża liczba procedur
plusbardzo dobry sposób prezentacji wyników
plusrozbudowany język skryptów
minusbrak polskiej wersji
minusduże wymagania sprzętowe
W skrócie
SPSS 7.5
Wymagania: PC 486; 8 MB RAM; Windows 95; ok. 30 MB na dysku
Producent:
SPSS, USA
http://www.spss.com
Dostarczył:
Companion, Kraków
tel.: (0-12) 36 96 80
fax: (0-12) 36 07 91
e-mail: [email protected]
Cena: od ok. 975 zł

SPSS jest bardzo silnym, ale przy tym dość trudnym do opanowania narzędziem statystycznym. Może być wykorzystywany w najróżniejszych, nawet bardzo egzotycznych dziedzinach wiedzy. Program znajdzie zastosowanie w instytucjach i firmach zajmujących się profesjonalną obróbką danych. Prawdziwych użytkowników pakietu można rozpoznać po reakcji na słowo „Excel”; ich oblicza rozjaśnia wtedy tajemniczy uśmiech…

Close

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.