Permanentna inwigilacja

Nawet niezbyt rozbudowana sieć komputerowa może stać się prawdziwą zmorą dla jej administratora. Panowanie nad sprzętową i soft-ware’ową konfiguracją serwerów i stacji roboczych, śledzenie ich stanu i zapobieganie katastrofom przerasta możliwości jednej osoby. Z odsieczą zdesperowanym administratorom przychodzi pakiet ManageWise 2.1 firmy Novell.

Będący połączeniem technologii Intela i Novella, ManageWise składa się z szeregu modułów-agentów zbierających informacje i zapisujących je w bazie danych. Niektóre z nich pracują na serwerze, inne uruchamiane są na stacjach roboczych, zwykle podczas logowania się do sieci. Część udostępnianych przez nie informacji mogą wykorzystać inne systemy zarządzania siecią zgodne ze standardem SNMP (Simple Network Management Protocol). Centrum dowodzenia stanowi konsola administratora (Management Console). Stąd, niczym z kapitańskiego mostku, rozpościera się widok na całą sieć.

wielki virus protect patrzy Bez zmrużenia oka: Virus Protect stale czuwa nad „zdrowiem” umieszczanych na dyskach sieciowych plików

W zarysie jej topologii można się zorientować korzystając z okien Internetwork Map i

Segment Map

, gdzie pojawiają się wykryte przez agentów NetExplorera segmenty sieci i poszczególne urządzenia. Informacyjne eldorado otwiera się jednak dopiero po wzięciu „pod lupę” serwera lub stacji roboczej. W przypadku serwera administrator uzyskuje dostęp do ponad 20 parametrów. Dużą część spośród nich można zobaczyć na konsoli serwera (okno

Monitor

). Jednak ManageWise, poza czystą obserwacją, umożliwia analizę ich wartości w dłuższym przedziale czasu i zobrazowanie wyników na czytelnym wykresie. Dla większości parametrów (np. obciążenia procesora czy ilości wolnego miejsca na dysku) istnieje możliwość określenia wartości progowych, po przekroczeniu których generowana jest odpowiednia informacja. Ostrzeżenia te można obserwować w osobnym oknie (

Alarm Monitor

). ManageWise posiada listę kilkuset sytuacji, które potencjalnie mogą stać się przyczyną wygenerowania ostrzeżenia wraz z wyjaśnieniami i sugestią działań, jakie należałoby podjąć. Możliwa jest modyfikacja rangi poszczególnych zdarzeń, a także automatyczne uruchamianie wybranej aplikacji w przypadku wystąpienia określonego zdarzenia. Dodatkowym „bonusem” jest nieco bogatsza od standardowej zdalna konsola serwera.

Sporo możliwości daje również administratorowi podgląd stacji roboczej. Najefektowniejsze jest oczywiście zdalne przejęcie kontroli nad poczynaniami użytkownika, na czele z „zawłaszczeniem” jego myszki i klawiatury. Zdalna kontrola działa w przypadku stacji pracujących pod kontrolą Windows 95, Windows 3.x, a nawet OS/2 i „czystego” DOS-a. Niedawno pojawił się oddzielny produkt pozwalający na współpracę Manage-Wise’a z Windows NT Server. Na stacji roboczej musi być w tym celu uruchomiony kolejny agent, instalowany automatycznie podczas logowania do sieci. Istnieje też możliwość kontrolowania stacji roboczej nie tylko z innej stacji w obrębie sieci, lecz także (za pomocą modułu Desktop Remote ) za pośrednictwem modemu i linii telefonicznej. Również zdalny dostęp z konsoli do dysków stacji roboczych i transfer plików, „pogaduszka” operatora z użytkownikiem (opcja

Chat

) czy możliwość zdalnego restartu stacji, to łakome kąski dla zabieganego administratora. Moduł Desktop Manager podaje komplet danych na temat podglądanej stacji, łącznie z zainstalowanymi komponentami, oprogramowaniem, mapą pamięci, a nawet zawartością CMOS-u.

ManageWise 2.1: wszystko, co chciałbyś wiedzieć o sieci, ale… nie masz kogo zapytać managewise wie o wszystkim

Ostatnim dużym modułem składowym jest Virus Protect 2.1. Część instalowana na serwerze zajmuje się wykrywaniem niemal 4500 gatunków wirusów w plikach na dyskach sieciowych. Uwzględniane są zarówno pliki DOS-owe, jak i zapisywane przez komputery klasy Macintosh. Kontrola antywirusowa może się odbywać w trzech sytuacjach: regularnie o zadanej porze, na żądanie oraz w czasie rzeczywistym. Ostatnia opcja pozwala na automatyczne sprawdzanie pliku podczas jego zapisu na dowolny dysk sieciowy. Po zakończeniu skaningu Virus Protect może wykonać jedną z predefiniowanych operacji – zapisać lub wydrukować raport bądź uruchomić na serwerze dowolny moduł NLM w przypadku znalezienia (lub nieznalezienia) wirusa. Brak jednak możliwości leczenia zarażonych zbiorów: po wykryciu wirusa zawierający go plik może zostać przeniesiony do specjalnego katalogu, usunięty, zapisany pod zmienioną nazwą lub… pozostawiony w spokoju. W każdym z tych przypadków administrator jest oczywiście informowany o zagrożeniu odpowiednim zapisem w oknie alarmów. Podobnie jak inwentaryzacja, wykrywanie wirusów odbywa się także na komputerach klasy Macintosh.

plus pełny obraz sieci
plus informowanie o zagrożeniach
plus sugestie rozwiązywania problemów
minus brak drukowanej dokumentacji
minus konieczność ręcznego dostrajania instalacji
W skrócie
Novell ManageWise 2.1
Wymagania:
serwer: PC 386, 8 MB RAM, dowolna karta graficzna, napęd CD-ROM, Novell NetWare 3.11, ok. 23 MB na dysku;
administrator: PC 486, 16 MB RAM, napęd CD-ROM, Windows 3.1x, ok. 47 MB na dysku
Producent:
Novell, USA
http://www.novell.com
Dostarczył:
Novell Polska, Warszawa
tel.: (0-22) 620 39 79
fax: (0-22) 620 31 03
e-mail: [email protected]
http://www.novell.com.pl
Cena: od 2920 zł
Uaktualnienie: ok. 1470 zł

Zautomatyzowana instalacja produktu nie została w pełni dopracowana. Instalator nie załadował klienta Btrieve, zgłaszając tylko błąd podczas instalacji konsoli. Pojawiają się też problemy podczas przetwarzania wygenerowanych login scriptów – w sieci lokalnej redakcji CHIP-a wymagały one ręcznej modyfikacji, bez której logujące się do sieci komputery po prostu się zawieszały. Nie powinno to jednak stanowić argumentu przeciw zakupowi – inwestycja w ManageWise opłaci się w każdej sieci.