Anatomia modemu

Chociaż standard ISDN zaczyna powoli wchodzić na krajowy rynek, modemy analogowe nadal stanowią największą część wszystkich urządzeń końcowych do zdalnej transmisji danych. Zasada ich działania nie jest natomiast znana każdemu.

Przed około dziesięcioma laty na rynku zdalnej transmisji danych panowały tzw. sprzęgi akustyczne. Do tych dość nieporęcznych urządzeń dołączało się słuchawkę i można było za ich pomocą przesyłać dane linią telefoniczną w „zawrotnym” tempie 300 znaków na sekundę. Czasy te należą już na szczęście do przeszłości. Od dawna bowiem na rynku rozpowszechniły się już modemy analogowe (MOdulator/DEModulator), czyli urządzenia umożliwiające połączenie portu szeregowego komputera z publiczną siecią telefoniczną.

Z roku na rok producenci modemów prezentują coraz nowsze i szybsze urządzenia. Do najnowszych osiągnięć w tym zakresie należą konkurencyjne technologie firm U.S. Robotics i Rockwell (57 600 bps – bitów na sekundę), które pod względem szybkości dorównują niemal parametrom modemów ISDN.

Blokowy schemat ideowy nowoczesnego modemu został przedstawiony w dalszej części artukułu. Do galwanicznego oddzielenia sieci telefonicznej od układu elektronicznego modemu wykorzystywany jest transformator; telefon i modem z reguły pracują bowiem na tej samej linii zewnętrznej. Po otrzymaniu odpowiednich danych modem musi więc przejąć kontrolę nad transmisją. Gdy tylko pecet poinformuje modem o zamiarze podłączenia się do sieci telefonicznej, specjalny przekaźnik odłącza telefon i włącza na linię modem. Stan ten jest sygnalizowany przez modem za pomocą odpowiedniej diody (OH – Off Hook).

Poprzez filtr impulsów i pętlę stałoprądową nadchodzący sygnał dociera do transformatora, który – jak już wiemy – jest galwanicznym separatorem między siecią telefoniczną a układem elektronicznym modemu. Dzięki takiemu rozwiązaniu również sam pecet jest odizolowany elektrycznie od linii telefonicznej.

Uwaga mamy to na chip-cd 4/97
Więcej informacji o modemach oraz oprogramowanie komunikacyjne znajdziesz na dołączonym CD-ROM-ie (hardware-modemy).

Po drugiej stronie transformatora znajdują się analogowe filtry i wzmacniacze, połączone z przetwornikiem analogowo-cyfrowym. W sytuacji, gdy modem zamierza wysyłać dane, wykorzystywany jest z kolei przetwornik cyfrowo-analogowy i wzmacniacz. Sygnał przebiega wówczas w odwrotnym kierunku przez całą część analogową aż do gniazda wyjściowego. W tym miejscu całego układu jest także podłączony głośnik modemu oraz mikrofon dla funkcji głosowych.